Stalletjies

2 – 5 DESEMBER 2021

Aansoekvorm prosedure

  1. Laai die aansoekvorm van die Yonder Hartsfees webwerf, yonderhartsfees.co.za af, of stuur ‘n e-pos aan mail.yonder@gmail.com  en versoek ‘n vorm, of skakel 053 110 0260 vir hulp, of kom haal ‘n vorm by ons kantoor (Yonder, Kenilworth Landgoed, Industria, Kimberley).
  • Druk die vorm uit en LEES die hele vorm aandagtig deur.  Parafeer op elke bladsy dat u die reëls en regulasies verstaan.
  • Voltooi die HELE vorm sorgvuldig.  Maak asseblief seker dat u e-pos adres en kontakbesonderhede duidelik is. Moenie gapings laat nie.
  • Betaal die VOLLEDIGE bedrag verbonde aan u spasie met die indiening van die aansoek by:
YONDER HARTSFEES NPC ABSA BANK REKENING NR: 4100 619 294 TAKKODE: 632 005  

Aansoekvorms kan hieronder afgelaai word: