Amanda Yonder 2023-4

speelpark | kunsmark | kosmark | besighede | kunstenaars

Aansoekvorm prosedure

VOLTOOI DIE AANSOEK AANLYN OF LAAI DIE VORM AF. 

Laai die aansoekvorm van die Yonder Hartsfees webwerf, of stuur ‘n e-pos aan mail.yonder@gmail.com en versoek ‘n vorm, of skakel 053 110 0260 vir hulp, of kom haal ‘n vorm by ons kantoor (Yonder, Kenilworth Landgoed, Industria, Kimberley).

Druk die vorm uit en LEES die hele vorm aandagtig deur. Parafeer op elke bladsy dat u die reëls en regulasies verstaan.

Voltooi die HELE vorm sorgvuldig. Maak asseblief seker dat u e-pos adres en kontakbesonderhede duidelik is.

Moenie gapings laat nie.

Betaal die VOLLEDIGE bedrag verbonde aan u spasie met die indiening van die aansoek by:

YONDER HARTSFEES NPC ABSA BANK REKENING NR: 4100 619 294 TAKKODE: 632 005

Stuur BEWYS VAN BETALING na mail.yonder@gmail.com Heg BEWYS VAN BETALING aan die vorm.

Heg FOTO’S van u produkte en stalletjie, sowel as ‘n afskrif van die stalletjiehouer en stalletjiehulp se ID dokument, of paspoort, aan die vorm.

Stuur u voltooide vorm na mail.yonder@gmail.com, of lewer af by Yonder, Kenilworth Landgoed, Industria, Kimberley.

Ons tel af!

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)